All inntekt er som hovedregel skattepliktig, men hører garasjen eller biloppstillingsplassen med til den boligen du selv bor i, er det gjort unntak. Hvis garasjen fulgte med da du kjøpte boligen, og du selv bor der, vil den anses som en del av boligen din. Det betyr at du kan leie ut garasjen skattefritt. Hvis du ikke bor i boligen, er det vanlige skatteregler som gjelder. Da kan du trekke fra utgifter du har hatt til vedlikehold, og så må du betale 22 prosent skatt på resten av inntektene. Det er opp til hver bruker å sjekke skattereglene for sin situasjon.