ViLeier.no tar en prosentvis andel av kjøpesummen.

Dette gjør vi for å kunne drifte ViLeier.no og dekke utgiftene knyttet til hver transaksjon og for å opprettholde tjenesten.