Hva er ikke lov å oppbevare på plassen?

Det er ditt ansvar som leietaker å sikre at eiendelene dine på lagringsplassen ikke vil forårsake skade på plassen eller verten. Begrensede gjenstander inkluderer, men er ikke begrenset til, skytevåpen, giftstoffer, narkotika, eksplosiver, farlige eller brennbare materialer, plantevernmidler, avfall, ammunisjon, kontrollerte stoffer, tyvgods og forgjengelige matvarer.